การผลิตและแปรรูปอะคริลิค - About VTF

Vithit Factory Group Co., Ltd. is one of the most experts in producing and molding Acrylic (PMMA) in Thailand. Our manufacturing team produces all products with care and quality control from Mr. Vithit Punnopatham, the company’s executive. We have accumulated skills and techniques gained from more than 30 year experiences.

The company philosophy aims for perfect and sophisticated products, along with best machines used. Our products are trusted and ordered by many designers, architectures, and worldwide customers for a long time. Therefore, our products, crafted with care and quality, are guaranteed that we play an important role in acrylic sphere globally.

Interested in our products, click here


Vithit Factory Group หรือบริษัท วิทิตแฟ็คโทรี่กรุ๊ป จํากัด คือหน่วยการผลิตและแปรรูปอะคริลิค หรือ PMMA ที่เชี่ยวชาญ และ มีสมรรถภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย งานทั้งหมดจากทีมผลิตอันเปี่ยม ศักยภาพของเราอยู่ภายใต้การดูแล และ ควบคุมคุณภาพของวิทิต ปุณโณปถัมภ์ ผู้บริหารผู้มีความช่ำชอง ในงานอะคริลิคด้วยฝีมือและเทคนิคที่สั่งสมมาจาก ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ปรัชญาการทำงานที่มุ่งหาความสมบูรณ์แบบ ประสบการณ์ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่พร้อมมือ ทำให้บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี่กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ไว้วางใจและเรียกใช้จากวงการนักออกแบบ สถาปนิก มัณฑนากรระดับ มืออาชีพ รวมถึงผู้ค้าและผู้ส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศในทุกวันนี้ นั่นเป็นเครื่องยืนยันที่ทำให้เราภูมิใจว่า คุณภาพผลงานและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของ VTF ทุกวันนี้กำลังยืนอยู่แถวหน้าวงการอะคริลิคจากทั่วโลก

สนใจชมสินค้า click here